Blacharstwo i lakiernictwo

Blacharstwo i lakiernictwo

Jacek: 530-403-024, Mirosław: 502-373-400

Strategia firmy dotycząca napraw blacharsko-lakierniczych, wykonywanych przy użyciu części oryginalnych, z zachowaniem reżimów technologicznych i jakościowych producentów pojazdów pozwala na przywrócenie stanu sprzed wypadku na najwyższym poziomie jakościowym i technologicznym.

Atutem firmy jest kadra kierownicza posiadająca wiedzę z zakresu likwidacji szkód i rzeczoznawstwa pojazdowego, która zapewnia wysoką jakość obsługi szkód pod względem technicznym i merytorycznym oraz godne reprezentowanie klienta wobec wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wysokospecjalistyczna kadra pracownicza przy wykorzystaniu potencjału wyposażenia technicznego zapewnia najwyższy poziom technologiczny i organizacyjny napraw powypadkowych.

Dział Blacharski przygotowany jest do wykonywania wszystkich napraw blacharskich (również z naruszeniem punktów mocowania elementów zawieszenia):

  • dysponujemy ramą naprawczą z systemem pomiarowym punktów bazowych firmy AUTOROBOT,
  • pomiary geometrii układu jezdnego wykonujemy przy użyciu sytemu pomiarowego amerykańskiej firmy HUNTER,
  • wymiana elementów poszycia i szkieletów nadwozia odbywa się przy technologii zgrzewania punktowego i lutospawania,
  • posiadamy własną mieszalnię lakierów a proces odtworzenia powłoki lakierniczej pojazdów samochodowych w obecnym czasie odbywa się przy zastosowaniu najwyżej zaawansowanych technologii lakierniczych opartych na produktach wodorozcieńczalnych, spełniających najnowsze wymogi z zakresu ochrony środowiska w 2 bezpyłowych kabinach lakierniczych niemieckiej firmy LUTRO.
Call Now Button