Specjalistyczne centrum napraw

 

Skup samochodów, kasacja pojazdów, do 1000 zł w gotówce za samochód, wystawiamy zaświadczenie, transport do stacji demontażu gratis.

Wykaz dokumentów wymaganych przy złomowaniu pojazdu:
Dowód osobisty właściciela pojazdu W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie. Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy ( wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu. Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli była wydana. W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego.