Specjalistyczne centrum napraw

 

Strategia firmy dotycząca napraw powypadkowych, wykonywanych przy użyciu części oryginalnych, z zachowaniem reżimów technologicznych i jakościowych producentów pojazdów pozwala na przywrócenie stanu sprzed wypadku na najwyższym poziomie jakościowym i technologicznym. Atutem firmy jest kadra kierownicza posiadająca wiedzę z zakresu likwidacji szkód i rzeczoznawstwa pojazdowego, która zapewnia wysoką jakość obsługi szkód pod względem technicznym i merytorycznym oraz godne reprezentowanie klienta wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wysokospecjalistyczna kadra pracownicza przy wykorzystaniu potencjału wyposażenia technicznego zapewnia najwyższy poziom technologiczny i organizacyjny napraw powypadkowych.Dział Blacharski przygotowany jest do wykonywania wszystkich napraw blacharskich, również z naruszeniem punktów mocowania elementów zawieszenia. Dysponujemy ramą naprawczą z systemem pomiarowym punktów bazowych firmy AUTOROBOT. Pomiary geometrii układu jezdnego wykonujemy przy użyciu sytemu pomiarowego amerykańskiej firmy HUNTER. Wymiana elementów poszycia i szkieletów nadwozia odbywa się przy technologii zgrzewania punktowego i lutospawania.Proces odtworzenia powłoki lakierniczej pojazdów samochodowych w obecnym czasie odbywa się przy zastosowaniu najwyżej zaawansowanych technologii lakierniczych opartych na produktach wodorozcieńczalnych, spełniających najnowsze wymogi z zakresu ochrony środowiska w 2 bezpyłowych  kabinach lakierniczych niemieckiej firmy LUTRO.

 
Szanując drogocenny czas naszych klientów, zapewniamy pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego. Posiadamy własne pojazdy zastępcze oraz współpracujemy z miejscowymi wypożyczalniami pojazdów, co zapewnia nam ciągły dostęp do niezbędnej i wymaganej ilości pojazdów zastępczych dla naszych klientów. W razie konieczności dostarczamy naprawiony pojazd w miejsce wskazane przez użytkownika.W przypadku szkód komunikacyjnych oferujemy pełną obsługę likwidacji szkody, służymy pomocą i informacją w czynnościach związanych ze zgłoszeniem szkody i dostarczeniu niezbędnych dokumentów do zakończenia procesu likwidacji.