Specjalistyczne centrum napraw

 

Działa Napraw Mechanicznych został wyposażony w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt [profesjonalny sprzęt, najwyższej jakości] niezbędny do bieżącej obsługi pojazdów, diagnozowania usterek oraz przeprowadzania napraw mechanicznych i eksploatacyjnych we wszystkich markach samochodów. Doświadczona kadra pracownicza z wykorzystaniem bogatego zaplecza technicznego gwarantuje wiarygodność i prawidłowość diagnozowania usterek, co pozwala precyzyjnie ustalać zakres naprawy i minimalizować koszty napraw do niezbędnego minimum. Ważnym czynnikiem w obsłudze napraw jest możliwość ciągłego monitorowania przez naszych klientów procesu weryfikacji zakresu koniecznej naprawy, a następnie jej przebiegu pod kątem wymienianych elementów, jakości i źródła pochodzenia części (oryginalnych lub alternatywnych) i jakości przeprowadzanej naprawy. Wszystkie czynności obsługowe i naprawcze są finalnie kontrolowane przy pomocy urządzeń kontrolno – pomiarowych, będących na wyposażeniu Stacji Kontroli Pojazdów.

 

Szanując drogocenny czas naszych klientów, zapewniamy pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego. Posiadamy własne pojazdy zastępcze oraz współpracujemy z miejscowymi wypożyczalniami pojazdów, co zapewnia nam ciągły dostęp do niezbędnej i wymaganej ilości pojazdów zastępczych dla naszych klientów. W razie konieczności dostarczamy naprawiony pojazd w miejsce wskazane przez użytkownika.W przypadku szkód komunikacyjnych oferujemy pełną obsługę likwidacji szkody, służymy pomocą i informacją w czynnościach związanych ze zgłoszeniem szkody i dostarczeniu niezbędnych dokumentów do zakończenia procesu likwidacji.